Національна школа суддів України

Порядок і методологія регулярного оцінювання та самооцінювання судді

Відповідно до статті 90 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" регулярне оцінювання судді упродовж перебування на посаді проводиться з метою виявлення індивідуальних потреб судді щодо вдосконалення, стимулювання його до підтримання кваліфікації на належному рівні та професійного зростання. Порядок, методологію оцінювання та самооцінювання судді затверджує Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Національною школою суддів України (відділом науково-методичного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції України) підготовлено проект Порядку і методології регулярного оцінювання та самооцінювання судді, що наводиться нижче.

1. Регулярне оцінювання судді упродовж перебування на посаді проводиться
з метою виявлення індивідуальних потреб судді щодо вдосконалення,
стимулювання його до підтримання кваліфікації на належному рівні та
професійного зростання.
2. Регулярне оцінювання судді проводиться:
1) викладачами (тренерами) Національної школи суддів України за
результатами підготовки шляхом заповнення анкети;
2) іншими суддями відповідного суду шляхом анкетування;
3) самим суддею шляхом заповнення анкети самооцінки;
4) громадськими об'єднаннями шляхом незалежного оцінювання роботи
судді в судових засіданнях.
3. За результатами кожного тренінгу під час підготовки судді викладач
(тренер) заповнює щодо судді анкету оцінювання, що містить:
1) оцінку:
а) оволодіння суддею знаннями, вміннями, навичками за результатами
тренінгу;
б) акуратності і своєчасності виконання завдань;
в) аналітичних здібностей, спроможності оцінювати інформацію;
г) вміння взаємодіяти з колегами (спроможності вести переговори,
працювати в команді, працювати під тиском тощо);
ґ) комунікаційних навичок (навичок складення документів, усного мовлення);
д) сильних сторін судді;
2) рекомендації судді щодо напрямів самовдосконалення або проходження
додаткового навчання.
4. Національна школа суддів України ознайомлює суддю з анкетою не пізніше
п'яти днів після закінчення відповідного тренінгу. Суддя протягом десяти
днів після одержання анкети має право надіслати свої заперечення щодо
результатів оцінювання. За результатами розгляду заперечень судді
викладач (тренер) має право протягом п'яти днів заповнити нову анкету
оцінювання. Анкета оцінювання роботи судді за результатами кожного
тренінгу, заперечення судді щодо результатів оцінювання, а також анкета
за результатами розгляду заперечень включаються до суддівського досьє.
5. Громадські об'єднання мають право організовувати незалежне оцінювання
роботи судді у відкритих судових засіданнях. Результати незалежного
оцінювання роботи судді в судовому засіданні фіксуються в анкеті, що
містить інформацію про тривалість розгляду справи, дотримання суддею
правил судочинства і прав учасників процесу, культуру спілкування, рівень 
12
неупередженості судді, рівень задоволення поведінкою судді учасниками
процесу, зауваження щодо ведення процесу, інші відомості. Заповнена анкета
незалежного оцінювання роботи судді в судовому засіданні включається до
суддівського досьє.
6. Порядок, методологію оцінювання та самооцінювання судді затверджує
Вища кваліфікаційна комісія суддів України за погодженням з Радою суддів
України.


Порядок та методологія оцінювання та самооцінювання судді (ПРОЕКТ)
Анкета оцінювання судді за результатами тренінгу під час підготовки в Національній школі суддів України