Національна школа суддів України

Ректорат

Ректорат НШСУ є постійно діючим дорадчим органом управління, створеним для вирішення питань діяльності Національної школи суддів України, що потребують колегіального обговорення. Порядок організації його роботи визначається Регламентом.

До складу ректорату входять за посадами ректор, проректори, а також за наказом ректора – керівники структурних підрозділів Національної школи суддів України.

Основною формою роботи ректорату є його засідання (наради), які скликаються ректором за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.

Рішення, які приймаються ректором на підставі напрацьованих на засіданні ректорату рекомендацій, оформлюються наказом, протокольним дорученням ректора.