Національна школа суддів України

Робочі групи

Безпосередні завдання, функції, персональний склад, архітектура постійних і тимчасових міжструктурних формувань, а також порядок їх діяльності визначаються наказами ректора, або окремими нормативно-розпорядчими документами НШСУ, що затверджуються ректором.Тимчасові міжструктурні формування утворюються ad hoc – для даного випадку і вирішення конкретного завдання у відносно короткий термін; або ж за проектно-цільовим принципом для досягнення певної мети у визначений період часу шляхом реалізації взаємопов’язаних завдань, що потребують поєднання зусиль різних структурних підрозділів НШСУ.
Безпосередні завдання, функції, персональний склад, архітектура постійних і тимчасових міжструктурних формувань, а також порядок їх діяльності визначаються наказами ректора, або окремими нормативно-розпорядчими документами НШСУ, що затверджуються ректором.

Тимчасові міжструктурні формування утворюються ad hoc – для даного випадку і вирішення конкретного завдання у відносно короткий термін; або ж за проектно-цільовим принципом для досягнення певної мети у визначений період часу шляхом реалізації взаємопов’язаних завдань, що потребують поєднання зусиль різних структурних підрозділів НШСУ.

Діяльність робочих груп регулюється Регламентом НШСУ.  

Безпосередні завдання, функції, персональний склад, архітектура постійних і тимчасових міжструктурних формувань, а також порядок їх діяльності визначаються наказами ректора, або окремими нормативно-розпорядчими документами НШСУ, що затверджуються ректором.