Національна школа суддів України

Науково-методична рада НШСУ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ

Науково-методична рада Національної школи суддів України (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом НШСУ, що діє на громадських засадах, і створена для організації і координації науково-дослідної діяльності НШСУ. Порядок роботи Ради визначається Регламентом.


До складу Ради входять голова, його заступник, відповідальний секретар і члени Ради. Персональний склад Ради затверджується наказом ректора НШСУ.
Очолює Раду ректор НШСУ (голова Ради) або за його дорученням заступник голови Ради.

До складу Ради входять голова, його заступник, відповідальний секретар і члени Ради. Персональний склад Ради затверджується наказом ректора НШСУ. Очолює Раду ректор НШСУ (голова Ради) або за його дорученням заступник голови Ради.


Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. У разі потреби рішення Ради вводяться в дію наказами і протокольними дорученнями ректора НШСУ.

До складу Науково-методичної ради Національної школи суддів України входять:

 

Голова Науково-методичної ради:

Оніщук М. В.

ректор Національної школи суддів України, д. ю. н., заслужений юрист України


Заступник Голови Науково-методичної ради:

Шукліна Н. Г.

проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України, к. ю. н., професор, заслужений юрист України

 

Відповідальний секретар Науково-методичної ради:

Шамрай О. В.

начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності Національної школи суддів України, к. ю. н.


Члени Науково-методичної ради:

 
 

 
Беляневич О. А.


викладач Національної школи суддів України (за сумісництвом), завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, д. ю. н., професор


Блажівська О. Є.член Вищої ради правосуддя, д. ю. н. (за згодою)

Верещінська Н. О.

Директор Міжнародного фонду “Центр суддівських студій” (за згодою)


Гетманцев Д. О.

професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Асоціації податкових радників, д. ю. н., професор (за згодою)


Городовенко В. В.суддя Конституційного Суду України, д. ю. н., заслужений юрист України (за згодою)Данішевська В. І. Голова Верховного Суду (за згодою)
   
Дроботова Т. Б.
секретар палати щодо земельних відносин і прав власності Касаційного господарського суду Верховного Суду, к. ю. н., заслужений юрист України (за згодою)
   

Ковальський В. С.

Президент видавничої організації ТОВ “Юрінком Інтер”, д. ю. н., доцент (за згодою)


Комаров В. В.


проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого к. ю. н., професор, Академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України  (за згодою)


Луспеник Д. Д.

cекретар Пленуму Верховного Суду, д. ю. н., доцент (за згодою)

Майданик Р. А.


завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії правових наук України, д. ю. н., професор (за згодою)

Орлюк О.  П. директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, д. ю. н., професор,   академік Національної академії правових наук України (за згодою)

Петрова Н. І.

заступник керівника програми USAID реформування сектору юстиції “Нове правосуддя” (за згодою)


Савчин М. В.

викладач Національної школи суддів України (за сумісництвом), директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету, д. ю. н., професор


Смокович М. І.


голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, д. ю. н., доцент, заслужений юрист України (за згодою)


Фазикош Г. В.

голова Апеляційного суду Закарпатської області, к. ю. н. (за згодою)


Фулей Т. І.

начальник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н. заслужений юрист України 


Шаповалова О. А.

начальник відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України – радник, суддя Верховного Суду України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист України


Яновська О. Г.суддя Верховного Суду, д. ю. н., професор (за згодою)