Національна школа суддів України

Науково-методична рада НШСУ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ

Науково-методична рада Національної школи суддів України (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом НШСУ, що діє на громадських засадах, і створена для організації і координації науково-дослідної діяльності НШСУ. Порядок роботи Ради визначається Регламентом.


До складу Ради входять голова, його заступник, відповідальний секретар і члени Ради. Персональний склад Ради затверджується наказом ректора НШСУ.
Очолює Раду ректор НШСУ (голова Ради) або за його дорученням заступник голови Ради.

До складу Ради входять голова, його заступник, відповідальний секретар і члени Ради. Персональний склад Ради затверджується наказом ректора НШСУ. Очолює Раду ректор НШСУ (голова Ради) або за його дорученням заступник голови Ради.


Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. У разі потреби рішення Ради вводяться в дію наказами і протокольними дорученнями ректора НШСУ.

До складу Науково-методичної ради Національної школи суддів України входять:

 

Голова Науково-методичної ради:

Оніщук М. В.

Ректор Національної школи суддів України, д. ю. н., заслужений юрист України


Заступник Голови Науково-методичної ради:

Шукліна Н. Г.

Проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України, к. ю. н., професор, заслужений юрист України

 

Відповідальний секретар Науково-методичної ради:

Шамрай О. В.

Начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності Національної школи суддів України, к. ю. н.


Члени Науково-методичної ради:

Беляневич О. А.

Викладач Національної школи суддів України, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, д. ю. н., професор (за сумісництвом)Верещинська Н. О.

Директор Міжнародного фонду “Центр суддівських студій” (за згодою)


Гетманцев Д. О.

Професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., професор (за згодою)


Городовенко В. В.Голова Апеляційного суду Запорізької області, голова Координаційного суддівського центру, д. ю. н., заслужений юрист України (за згодою)Іщенко О. П.

Начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції Національної школи суддів України, к. ю. н.


Ковальський В. С.

Президент видавничої організації ТОВ “Юрінком Інтер”, д. ю. н., доцент (за згодою)


Комаров В. В.


Проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого к. ю. н., професор, Академік Національної академії наук України (за згодою)


Косович В. М.


Перший заступник декана юридичного факультету Львівського Національного Університету ім. І. Франка, к. ю. н., доцент (за згодою)


Костенко А. В.


Проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України


Кривенко В. В.

Суддя Конституційного Суду України, к. ю. н., заслужений юрист України (за згодою)


Куйбіда Р. О.


Головний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н., доцент (за сумісництвом)


Майданик Р. А.


Завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Національної академії правових наук України, д. ю. н., професор (за згодою)


Музика А. А.

д. ю. н., професор (за згодою)


Петрова Н. І.


Заступник керівника Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Справедливе правосуддя” (за згодою)


Погорецький М. А.

Викладач Національної школи суддів України, завідувач кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., професор, заслужений діяч науки і техніки (за сумісництвом)


Пустовойтова Т. Л.


Начальник відділу міжнародного співробітництва Національної школи суддів України


Савчин М. В.

Викладач Національної школи суддів України, директор Центру правотворчості Ужгородського національного університету, д. ю. н., професор (за сумісництвом)Сімоненко В. М.


Голова Ради суддів України, суддя Верховного Суду України, к. ю. н. (за згодою)


Фулей Т. І.


Начальник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н.


Цуркан М. І.


Заступник голови Вищого адміністративного суду України, к. ю. н., заслужений юрист України


Шевчук С. В.

Суддя Конституційного Суду України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, д. ю. н., професор (за згодою)
Яновська О. Г.Викладач Національної школи суддів України, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., професор (за сумісництвом)