Національна школа суддів України

Корпоративні спори: актуальні та особливі

16 травня 2018 року в Харківському регіональному відділенні для однієї з двох груп слухачів і слухачок спеціальної підготовки було проведено тренінг щодо розгляду корпоративних спорів у господарських судах.

Задля налаштування аудиторії на тематику тренінгу, заняття розпочалося демонстраціями відеороликів “Форс мажори” та “Рейдерство”.  Майбутні судді звернули увагу, що у продемонстрованих відеороликах  корпоративний конфлікт показаний як “шквал” емоцій з обох сторін, кожна з яких бажає вирішити спір лише на свою користь і для досягнення цього використовує будь–які засоби.

Досвідченні судді Ольга Ємельянова та Олена Драгнєвіч спрямували своїх майбутніх колег на те, що роль суду у вирішенні корпоративних спорів є не лише актуальною, але й надзвичайно складною, оскільки судді в таких випадках стикаються не з професійним представником–кваліфікованим правником, а з простими людьми– працівниками, учасниками господарських товариств, які не володіють тонкощами юриспруденції.

Кандидати та кандидатки на суддівські мантії впродовж дня опановували як загальні поняття, види, ознаки корпоративних спорів, так і специфіку їх розгляду.

Розглядаючи модельну справу про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю, слухачі та слухачки аналізували кількісний склад учасників і розмір частки заявника та, дійшли спільного висновку про неможливість порушення корпоративних прав позивача на участь у загальних зборах, на яких вирішувалося  питання про припинення діяльності товариства шляхом його ліквідації.

Не менш інтересним виявилося практичне завдання щодо захисту майнових корпоративних прав, у ході виконання якого майбутні  судді з’ясували, що невиплата дивідендів у строки, визначені законом або установчими документами юридичної особи, є порушенням грошового зобов’язання.

Найвище кандидати і кандидатки на посаду судді оцінили практичні поради тренерів щодо захисту прав про надання інформації та проведення аудиторської перевірки. Загальним висновком слухацької аудиторії з цього питання стало те, що реалізація права на інформацію окремою особою не повинно порушувати прав, свобод і законних інтересів інших осіб.

У ході заняття, яке було наповнене презентаціями, практичними вправами, фаховими порадами викладачів, слухачі та слухачки проявили високу активність, що може свідчити про досягнення мети тренінгу та готовність до втілення тих знань, умінь і навичок, які отримали майбутні судді.