Національна школа суддів України

Наукова діяльність

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» одним із пріоритетних напрямів діяльності Національної школи суддів України є науково-дослідна робота. З огляду на важливість цієї ланки в структуру Національної школи суддів України введена посада проректора з науково–дослідної роботи, яку обіймає відомий науковець Шукліна Н.Г. 

Проректор з науково–дослідної роботи координує діяльність:

  • відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу;
  • відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності;
  • відділу науково – методичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРП;
  • тестологічного центру;
  • відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів;
  • відділу міжнародного співробітництва.

Наукова діяльність регулюється главою 4 «Науково-дослідна та науково-методична діяльність у НШСУ» Регламенту Національної школи суддів України (нова редакція), затвердженого наказом від 24.06.2016 № 34.

Перспективне планування роботи здійснюється на основі Стратегії розвитку Національної школи суддів України на 2016-2020 роки та Планів науково-дослідної роботи НШСУ на поточний рік.

У поточному році наукові напрями діяльності визначені Планом науково-дослідної роботи Національної школи суддів України на 2018 рік.

Наукова діяльність НШСУ в 2014, 2015, 2016 та 2017 роках здійснювалась відповідно до Планів науково-дослідної роботи Національної школи суддів України на 2014 , 2015 , 2016 та 2017 рік.

Для забезпечення планування та координації науково – дослідної роботи, визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та сприяння в їх здійсненні, розробки рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення процесу підготовки та перепідготовки кадрів для судової системи, в Національній школі суддів України діє Науково-методична рада.

В рамках проведення планових наукових досліджень у НШСУ її науковими співробітниками підготовлені та видані науково – методичні посібники.