Національна школа суддів України

Особливості доступу до публічної інформації у судах

27 вересня 2021 року Національна школа суддів України розпочала дистанційний курс для працівників апаратів судів “Особливості розгляду звернень громадян і доступу до публічної інформації у судах”.

Дистанційний курс тривалістю 13 днів складається із чотирьох модулів. У кожному модулі працівники апаратів судів ознайомляться з теоретичним матеріалом, опрацюють додаткові джерела інформації та виконають практичні завдання.

Слухачі та слухачки курсу зможуть опанувати теоретичні та практичні аспекти таких питань:

– Організація роботи спеціального розпорядника з доступу до інформації;

– Порядок розгляду інформаційних запитів;

– Застосування трискладового тесту;

– Право на інформацію в системі прав людини в контексті Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсо).

Мета курсу – надати найбільш важливі  спеціальні знання, що допоможуть працівникам апаратів судів, відповідальним за доступ до інформації, правильно опрацьовувати звернення та запити на доступ до публічної інформації, розрізняти та відмежовувати звернення від запитів, дотримуватися вимог щодо опублікування інформації, розуміти правила застосування трискладового тесту при розгляді запитів, усвідомлювати порядок та підстави притягнення до відповідальності за порушення у сфері доступу до публічної інформації.

Слухачі та слухачки набудуть практичних навичок, необхідних для забезпечення права громадян на звернення та доступ до публічної інформації.

Віддалений доступ до дистанційних курсів для працівників апаратів судів забезпечують відділи підготовки працівників апаратів судів та інформаційних технологій.