Національна школа суддів України

Як ефективно і швидко підготувати майбутніх суддів / інтерв”ю Миколи Оніщука газеті “Юридичний Вісник України”

За даними Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у місцевих судах готовими до заміщення є 1292 вакантні посади суддів.

ВККСУ вирішила визначити потребу в державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді у Національній школі суддів України на 2017 рік в обсязі 600 осіб за денною формою навчання та оголосила відповідний добір кандидатів.

Яким чином готуватиметься поповнення суддівського корпусу, що чекає на бажаючих стати служителями Феміди, та що приготувала система суддівської освіти для кандидатів на посаду судді, в інтервю газеті Юридичний Вісник України розповів ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук.

 

Як і наскільки швидко НШСУ готова буде відповісти на виклик судової реформи — нестачу суддівських кадрів?

 -  Прийняті конституційні та законодавчі зміни, що покликані модернізувати вітчизняне правосуддя, матимуть своїм наслідком також й відчутне кадрове оновлення судової системи. Вельми ймовірно, що свої посади залишать з різних підстав загалом близько половини штатної чисельності суддів.

Питання дефіциту кадрів, що виник у апеляційній та касаційній інстанціях, буде вирішуватись, зокрема, за рахунок залучення до відправлення правосуддя адвокатів і науковців через відповідні конкурсні процедури. Наразі формується новий Верховний Суд. 

Що ж стосується кадрового забезпечення місцевих судів, то з однієї сторони – тут проблема суддівських кадрів є найбільш відчутною. З іншої, закон передбачає систему доступу до суддівської професії у формі спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді. Форма її організації, програма й методологія якої були переглянуті та вдосконалені. Нині суддівська освіта  - інструментально здатна організувати та здійснити таку підготовку.

Розуміючи гостроту кадрової проблеми для судочинства, Рада з питань судової реформи, законодавці передбачили також  можливість проведення добору кандидатів, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше 3 роки  з особливостями, визначеними ВККСУ. Цей механізм допоможе дещо скоротити шлях до посади судді тим, хто має досвід і розуміння роботи в суді та у найкоротші строки заповнити вакансії у місцевих судах. НШСУ ще з моменту прийняття Закону “Про судоустрій і статус суддів” розпочала роботу над тим,  щоб відповідні норми могли бути реалізовані. Й наразі готова реалізувати експрес-програму спеціальної підготовки для вказаної категорії кандидатів на посаду судді.

 

Які кроки для поповнення суддівського корпусу  належить здійснити?

 

— Законодавством установлено, що особливості добору таких кандидатів визначає Вища кваліфікаційна комісія суддів.  НШСУ підготувала відповідні рекомендації, проекти нормативних документів: програм, порядків та навчальних планів спеціальної підготовки. ВККСУ  з огляду на всі реальні аспекти та можливості нормативно врегульовує особливості добору. Перші кроки у цьому напрямку вже здійснені. Рішення ВККСУ від 10 квітня 2017 року затверджено порядок складення відбіркового іспиту та методику оцінювання його результатів. Після завершення прийому документів, відбудеться вивчення осіб, які мають намір стати суддею, на відповідність вимогам та обмеженням, визначеним законодавством. Наступний етап - відбірковий  іспит. Ті, хто продемонструє належний рівень знань та успішно пройде анонімне тестування щодо рівня теоретичних знань в сфері права, тест на визначення особистісних морально-психологічних якостей, спеціальну перевірку, будуть направлені для проходження спеціальної підготовки. Після її завершення — кваліфікаційне оцінювання, рейтингування та зараховування до резерву на заміщення вакантних посад суддів.

Реалізація законодавчої можливості підготовки кандидатів з числа помічників суддів дозволить у значно коротші строки, порівняно зі спеціальною підготовкою інших категорій правників, поповнити суддівський корпус. Звичайно, такий відбір і підготовка — серйозний виклик для НШСУ, нам належить забезпечити високоефективний навчальний процес у досить стислі строки.

 

— Скільки часу триватиме спецпідготовка?

—  Її тривалість визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для реалізації відповідної програми. Тривалість дня теоретично-практичної підготовки становитиме до 12 академічних год. (включаючи самостійну роботу слухачів). Тривалість тижня підготовки — 6 днів. Таким чином, виходячи з навчального плану, ми плануємо, щоб підготовка кандидатів, що мають досвід роботи у суді тривала 70 днів, а з урахуванням вихідних — максимум 3 місяці.  В її межах на теоретично-практичну та самостійну підготовку відводиться 90% часу, а контрольні заходи – ще близько 10 %. Цього часу буде достатньо, аби досвідченого кандидата зробити спроможним ефективно реалізовувати повноваження судді. Для цієї категорії слухачів не передбачено стажування у місцевих судах, навчальні візити, окремі дні на самостійну підготовку та канікули.

Для тих, хто буде направлений для спецпідготовки на загальних підставах, програма та навчальний планом розраховані на 12 місяців або ж  257 навчальних днів. Ця підготовка включатиме 100 днів (38,9%) теоретично-практичної підготовки та 96 днів (37,4 %) стажування в місцевих судах. Крім того, заплановано час на навчальні візити 18 днів (7 %), самостійну підготовку – 12,5 днів (4,9%), контрольні заходи – 6,5 днів (9,3%), канікули – 24 дня (9,3 %).

 

— Скількох кандидатів планується підготувати?

— ВККСУ визначила потребу в державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді у НШСУ на 2017 рік в обсязі 600 осіб.  На сьогодні документи на конкурс подали вже більше 9000 претендентів. Тож остаточне рішення, скількох кандидатів за якою навчальною програмую будемо готувати, прийматиметься з огляду на результати відбору.  Виходячи із загальної кількості помічників суддів (тих, хто відповідає професійному і віковому цензу, вимогам доброчесності, їх здатності подолати відбірковий іспит), можна прогнозувати відбір та підготовку в рамках, визначених державним замовленням.  НШСУ планує спершу (в 2017 році) реалізувати підготовку кандидатів, що мають трирічний  досвід роботи у суді. Після завершення цієї підготовки приступимо до навчання тих, хто направлений для спецпідготовки на загальних підставах.

— Які  ж особливості матиме підготовка кандидатів, що мають достатній стаж роботи помічником судді?

— Головне завдання такої підготовки - допомогти кандидатам розвинути відповідні якості та набути професійних знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання повноважень судді. Так, кандидатів належить навчити  приймати законні, обґрунтовані та справедливі рішення спираючись на принципи верховенства права та практику Європейського Суду з пра людини, з повагою ставитися до особи, забезпечувати реалізацію її прав і свобод.  Крім того, у майбутніх суддів має укорінитись розуміння суддівської етики та судової деонтології, усвідомлення високої значущості ролі і місії суду, тощо. Підготовка буде раціональною та інтенсивною, за формою і змістом відповідати сучасним європейським практикам.

Основною ж її особливістю буде сам  слухач — людина з професійним досвідом та достатнім багажем знань. Програма спеціальної підготовки ґрунтується на нових підходах до її структури та методики проведення навчальних занять.  Ми виходимо з того, що кандидати на посаду судді володіють основними знаннями з матеріального та процесуального права до вступу до Національної школи суддів України.  Сьогодні місія суду, судді та правосуддя є складнішою та багатоаспектнішою ніж це було раніше. Необхідним  є формування в судді не тільки відповідних правових знань, умінь і навичок, а й цілої низки якостей і здібностей як особистісного, так і соціального характеру.

Наше завдання — допомогти підготовленому фахівцю, досвідченому помічнику судді зробити крок на щабель вище й дати необхідний для якісної роботи на посаді судді інструментарій.

Як буде реалізовано процес спецпідготовки та кого планується залучити до викладання?

Спецпідготовка буде організована за єдиною уніфікованою програмою, а з огляду на очікувану кількість слухачів її проведення планується одночасно в чотирьох локаціях: Києві, Харкові, Львові, Одесі.  Навчання проводитиметься в групах, склад кожної з яких не буде перевищувати 25 слухачів. Кількість груп визначатимуть результати добору. Попередньо планується, що у  Києві одночасно готуватиметься 6 груп, Львові та Харкові - по 3 групи, Одесі - 2 групи.

Для реалізації завдань спецпідготовки планується широке залучення до викладацької діяльності суддів-викладачів (суддів-тренерів). Найкращим наставником для кандидата є діючий суддя, який володіє знаннями та досвідом у сфері обраної тематики й навичками викладацької діяльності, умінням застосовувати техніку ефективного навчання для дорослих.

Очікується, що  до освітнього процесу буде залучено близько 500 суддів-викладачів,  у Школі створено самостійний відділ їх підготовки.  НШСУ давно працює над забезпеченням єдиної системи їх добору та підготовки, тому рівень навчального процесу має бути належним. З-поміж провідних фахівців, що мають успішний досвід роботи із суддівською аудиторією дібрано також викладачів за іншими напрямами: соціологів, психологів, фахівців у сфері мовознавства, тощо.

Відповідні навчальні методичні матеріали, організаційні рішення ми теж напрацювали. Тож, можна сказати, що для виконання завдання спецпідготовки Школа готова.

— Чого навчатимуть майбутніх суддів?

— Уміння відправляти правосуддя — це значно більше, ніж вивчення матеріалів, розгляд справи й підготовка судового рішення. Важливо опанувати навички суддівської професії, аби не дискредитувати статус судді як носія судової влади.

Програма спеціальної підготовки передбачає комплекс як теоретичних, так і практичних заходів, кінцевою метою яких буде формування готовності до належного виконання повноважень судді. Під час спеціальної підготовки кандидат повинен набути таких умінь:

• забезпечувати дотримання прав учасників процесу й виконання ними обов’язків;

• здійснювати судочинство своєчасно, справедливо та безсторонньо;

• аналізувати й розв’язувати складні правові проблеми;

• керувати судовим процесом, сприяти досягненню згоди та примиренню сторін, досліджувати й оцінювати докази;

• формулювати, мотивувати та пояснювати рішення.

Крім цього, кандидата на посаду судді належить навчити працювати в команді, в колегіальному складі суду, зокрема з присяжними, керівником апарату суду, секретарем судового засідання, судовим розпорядником та іншими працівниками апарату суду.

Завдання, яке ставить перед нами суспільство - дати майбутньому судді усвідомлення місії щодо формування довіри до судової влади та значимості кожного рішення.

Головне, чого завжди прагне НШСУ та що особливо необхідно кожному судді, — сформувати потребу підтримувати бажання постійно навчатися та самовдосконалюватися. Без цього досить швидко виникає дисгармонія між правосуддям і суспільними очікуваннями щодо нього.

 

Тобто йдеться про особливу методику підготовки? Можливо, якісь освітні новації?

Насамперед,  методика викладання кожного блоку програми ґрунтується на формуванні в кандидатів умінь та навичок з широким використанням інтерактивних форм і методів підготовки: міні–лекція, презентація (демонстрація), тести, експрес–опитування, робота в парах, групове завдання (робота в малих групах), мозковий штурм, вирішення ситуативних завдань, розв’язання змодельованих конкретних правових ситуацій (модельні справи), рольова гра, дискусія, дебатування, круглий стіл, майстер–класи відомих тренерів тощо.

Кожен модуль блоків програми здійснюватиметься у формі практичних занять (тренінг, заняття типу кейс метод, метод конкретного прикладу, рольова гра, семінар–практикум, дискусія тощо). Вже сьогодні науково-методичними відділами НШСУ завершено розробку або йде апробація 23 тренінгів для реалізації програми спеціальної підготовки.

Підготовку за кожним блоком програми спеціальної підготовки координуватиме досвідчений суддя відповідної юрисдикції. Координатор визначається з числа суддів, які залучаються до науково-викладацької діяльності НШСУ, суддів, відряджених для роботи в Національну школу суддів України, а також суддів у відставці, які є штатними працівниками Школи.

Під керівництвом координаторів блоків викладачами (тренерами) розробляється методика проведення занять з особливостей розгляду окремих категорій справ по видах судочинства.

 

 

Чи звертатимуть у НШСУ увагу на моральні якості кандидатів, чи навчатимуть у школі бути доброчесним?

— Відомо, що вже на етапі відбору кандидатів ВККС буде проводити оцінювання особистісних морально-психологічних якостей кандидата. Крім того, ще до спеціальної підготовки передбачене проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду судді, вивчення відповідності його декларації, родинних зв’язків. Таким чином, НШСУ працюватиме з кандидатами, сумніви щодо доброчесності яких мають бути мінімальними.

Водночас, планується навчити слухачів дотримуватися незалежності та безсторонності як необхідних елементів справедливого суду, застосовувати принципи професійної етики та додержуватися присяги судді. Базовими для кандидатів будуть уміння виявляти повагу до учасників процесу та володіти навичками міжособистісного спілкування.

Крім того, передбачається навчити майбутніх суддів виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції, додержання вимог щодо несумісності.

Тож після завершення підготовки сподіваємось отримати кандидатів на посади суддів, орієнтованих на доброчесну світоглядну основу, стійку моральну спрямованість та суспільну позицію.

— Як планується контролювати успішність кандидатів у оволодінні знаннями й навичками та чого можна очікувати за результатами навчання?

— Контроль планується впродовж усього процесу спеціальної підготовки: оцінювання слухачів тренерами за результатами проведення кожного тренінгу, а також тестування та виконання практичних завдань після завершення блоку програми.

Метою контрольних заходів буде оцінка якості та рівня знань і професійних навичок, отриманих слухачем, ступеня його готовності здійснювати правосуддя, морально-психологічних якостей, необхідних для роботи на посаді судді.

Кандидат на посаду судді вважатиметься таким, що пройшов спеціальну підготовку, за умови набрання ним не менш як 75% максимальної кількості балів за результатами поточного контролю.  У разі порушення кандидатом на посаду судді порядку проходження спеціальної підготовки (що означатиме його відрахування), припинення кандидатом проходження підготовки за власною ініціативою, неуспішного виконання програми спеціальної підготовки він повинен відшкодувати кошти, витрачені на його підготовку.

Успішні кандидати отримають свідоцтво про проходження спеціальної підготовки. Після завершення останньої, матеріали щодо тих кандидатів на посаду судді, які пройдуть цю підготовку й успішно виконають усю програму, ми передамо до ВККСУ, яка прийматиме кваліфікаційний іспит.

Така система контролю дозволить сформувати в кандидатів на посади суддів той високий рівень кваліфікації, якої очікують громадяни від судді, коли звертаються за правосуддям для захисту своїх прав та інтересів.

— Скільки коштуватиме така спеціальна підготовка та чи достатньо покрита потреба у ресурсах?

Частиною вартісної складової спеціальної підготовки буде виплата слухачам стипендії, розмір якої відповідає посадовому окладу помічника судді місцевого суду.  Додаткові статті витрат,  — зокрема, оплата праці викладачів, навчальні матеріали, програмне забезпечення для проведення контрольних заходів, витрати на оренду приміщень для проведення занять тощо. Сьогодні школа через відсутність власних приміщень має проводити спеціальну підготовку з використанням аудиторій та комп’ютерних класів вищих навчальних закладів.

За рахунок інтенсивності та насиченості навчального плану грошові витрати вдасться мінімізувати та ефективно використати кошти платників податків.

Сподіваємось на розуміння з боку держави та підтримку суддівської освіти у виконанні особливо актуального для країни завдання – оновлення системи правосуддя.

 

Юридичний Вісник України № 16 (1136) від 21 — 27 квітня 2017 року