Національна школа суддів України

Захист права власності у світлі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини

14 листопада 2017 року в місті Києві Національна школа суддів України в межах підготовки суддів судових палат у цивільних справах апеляційних судів проводить тренінг на тему: “Захист права власності у світлі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини”.

Вітальними словами тренінг розпочала модератор – заступник начальника відділу підготовки викладачів (тренерів), суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і  кримінальних справ у відставці, кандидат юридичних наук Галина Юровська, яка ознайомила суддів зі змістом та метою статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав людини, основними принципами, понятійним апаратом, критеріями втручання держави у права власника.

Під час тренінгу судді визначали, чи підпадають правовідносини в конкретній справі під дію статті 1 Першого протоколу, з’ясовували норми матеріального права (національного законодавства), які регулюють відповідні правовідносини. Також судді встановлювали наявність майна (майнового інтересу), що захищається статтею 1 Першого протоколу, чи відсутність майна і незастосовність цієї норми, визначали дотримання пропорційності між суспільним і приватним інтересом (“справедливий баланс”) та опрацювали питання щодо визначення адекватної компенсації, якщо встановлено законність та необхідність позбавлення права власності.

Учасники тренінгу були активними в ході формування власної позиції стосовно зазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору. Жваво проходило обговорення щодо самостійної аргументації прийнятого рішення з посиланням на практику Європейського суду з прав людини.

Тренінг було насичено виконанням ситуативних завдань, опрацюванням фабул справ. Завершився захід підведенням підсумків, коментарями викладачів (тренерів) і фасилітаторів та висновком модератора.