Національна школа суддів України

18 лютого 2020 р. Програма для суддів місцевих судів загальної юрисдикції “Фахове спілкування суддів та працівників суддів. Практичне застосування інтеракційної техніки та діалогу”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректором Національної

школи суддів України

А. В. Костенком

“12” лютого 2020 р. 


ПРОГРАМА  СЕМІНАРУ

для суддів місцевих судів загальної юрисдикції

Фахове спілкування суддів та працівників суддів. Практичне застосування інтеракційної техніки та діалогу

У приміщенні Одеського регіонального відділення

Національної школи суддів України

(м. Одеса, пр. Шевченко, 29, 1 поверх)

18 лютого 2020 року -  вівторок

Тривалістю 8 годин

Час проведення: 09.50 – 16.40

Мета семінару:

1. надати учасникам семінару необхідні знання у теоретико-методологічних засадах психології праці працівників суду та суддів;

2. надати знання щодо технік вербальної та невербальної комунікації та навички у їх застосуванні;

3. навчити учасників семінару виявляти різні типи особистостей та вміти взаємодіяти з ними;

4. навчити учасників семінару вміти долати перешкоди на шляху спілкування та налагодження ефективної комунікації із співрозмовником (учасником справи, свідком, експертом тощо).

Навчальні цілі:

У результаті опанування цього семінару учасники зможуть:

 • знати:

-          загальні теоретичні засади психології судової діяльності як складника юридичної психології;

-          закони й правила комунікації;

-          види комунікативних вербальних й невербальних технік.

 • вміти:

- застосовувати прийоми спілкування, подолання емоцій та нервування при спілкуванні;

-    керувати невербальними засобами;

- розпізнавати соціально-психологічну специфіку взаємодії з особистістю та подолати перешкоди на шляху спілкування та налагодження ефективної комунікації із співрозмовником (учасником справи, свідком, експертом тощо).

 09.30 – 09.50

Реєстрація учасників.

 09.50 – 10.00

Відкриття семінару. Вступне слово.

Левенець  Валерій Петрович – директор Одеського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя Апеляційного суду Одеської області  у відставці, Заслужений юрист України.

Бойко Оксана  Ярославівна суддя Одеського окружного адміністративного суду.

Юхтенко Людмила Романівна  –  суддя Одеського окружного адміністративного суду.

Журавльова Маргарита Олегівна  –  керівник Бюро психологічних досліджень, практичний психолог, психотерапевт, викладач кафедри криміналістики та психології Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук.

Кондратенко Наталія Василівна завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філол. наук, професор.

Викладачі, задіяні протягом всього часу проведення семінару.

10.00 – 10.30

Знайомство та очікування учасників від семінару. Визначення мети та навчальних цілей семінару. Вправа «Асоціації».

Модератори: Журавльова М. О., Кондратенко Н. В.,

Юхтенко Л. Р., Бойко О. Я.

10.30 – 11.20

Інтерактивна лекція.

Мовні особливості комунікативної взаємодії.

 • Закони і правила комунікації.
 • Дотримання і порушення правил.
 • Конфлікт і кооперація у спілкуванні.
 • Приховування і розпізнавання намірів співрозмовника.
 • Впливовий потенціал різних мовних форм висловлень.
  • Вибір форми комунікативної взаємодії.
  • Мовленнєвий етикет.

Викладач: Кондратенко Н. В.

11.20 – 11.30

 Перерва

11.30 – 11.45

Практична вправа «Як ми сприймаємо інформацію?»

Викладач: Журальова М. О., Юхтенко Л. Р.,

Бойко О. Я.

11.45 – 12.30

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Психологічні основи успіху у процесі передачі інформації.

 • Психологічні помилки та обмеження у спілкуванні: помилки знання, помилки сприйняття, біологічні обмеження.
 • Мета спілкування.
 • Контекст.
 • Комунікатор та респондент. 
 • Особливості інтерактивного спілкування у професійній діяльності судді.

Викладач: Журальова М. О.

12.30 – 13.00

Клікер-опитування

Викладач: Журавльова М. О., Юхтенко Л. Р.,

Бойко О. Я.

13.00 – 14.00

Перерва

14.00 – 14.30

Практичний блок.

Використання невербальних засобів комунікації.

 • Етикетні жести у спілкуванні.
 • Багатозначні жести і способи розпізнавання.
 • Керування невербальними засобами та ідентифікація за ними намірів комунікантів.

Викладачі: Журавльова М. О., Кондратенко Н. В.,

Юхтенко Л. Р., Бойко О. Я.

14.30 – 15.10

Інтерактивна лекція.

Невербальна комунікація.

 • Поняття про невербальну комунікацію.
 • Основні групи невербальних знаків (візуальні, аудіальні, тактильні, ольфакторні, проксемічні).
 • Жести і міміка як основні візуальні знаки.
 • Значення жестів і міміки для розпізнавання намірів співрозмовника.
 • Інтонація і просодика висловлення.
 • Зовнішній вигляд як компонент невербальної комунікації.
 • Роль простору і часу комунікації.

Викладач: Кондратенко Н. В.

15.10 – 15.20

Перерва

15.20 – 16.00

Інтерактивна лекція.

Психологія судової діяльності.

 • Психологічна характеристика судового процесу.
 • Елементи комунікативної діяльності суду.
 • Оцінювання особистості.
 • Джерела та особливості допущених помилок при оцінюванні особистості.
 • Психологія ухвалення рішення судом.

Викладачі: Юхтенко Л. Р., Бойко О. Я.

16.00 – 16.20

Практичний блок.

Оволодіння різними методами фахового спілкування у судовій діяльності.

Викладачі: Юхтенко Л. Р., Бойко О. Я.

16.20 – 16.30

Підведення підсумків.

Модератори: Юхтенко Л. Р., Бойко О. Я., Журавльова М. О., Кондратенко Н. В.

16.30 – 16.40

Заключне слово. Анкетування. Вручення сертифікатів Національної школи суддів України.

Левенець  Валерій Петрович – директор Одеського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя Апеляційного суду Одеської області  у відставці, Заслужений юрист України.