Національна школа суддів України

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Питання підготовки суддів для підтримання кваліфікації; періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації; підготовки суддів, яких обрано на адміністративні посади; проведення курсів навчання, визначених дисциплінарним органом, для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя; додаткового навчання за результатами кваліфікаційного та регулярного оцінювання суддів регулюються Положенням про підготовку та періодичне навчання суддів у Національній школі суддів України, затвердженим наказом НШСУ від 01.02.2016 №11, а також главою 3 розділу IV Регламенту Національної школи суддів України (нова редакція), що затверджений наказом НШСУ від 24.06.2016 № 34.