Національна школа суддів України

Актуальні питання розгляду окремих категорій судових справ

12–16 лютого 2018 року в  місті Харкові місцеве  регіональне відділення Національної школи суддів України проводить підготовку суддів місцевих загальних судів.

Відкриваючи підготовку, директор регіонального відділення Валентина Коржик  подякувала суддям за зацікавленість навчальними заходами та звернула увагу на нові підходи Національної школи суддів України до суддівської освіти. “Розробка усіх навчальних курсів сьогодні здійснюється із врахуванням трьох вимірів: знання (матеріальне та процесуальне право, конвенції, міжнародні договори), навички та вміння (аналізувати та тлумачити нормативно-правові акти, критично мислити), ставлення (у т. ч. розуміння соціального контексту відправлення правосуддя). В основу роботи Національної школи суддів покладено налагодження порозуміння між суддями та суспільством. Розроблено Стандартизовані програми підготовки суддів усіх юрисдикцій, підготовлено тренерів із досвідчених суддів та суддів у відставці. Окрім проведення обов’язкової підготовки суддів один раз на три роки, запроваджено організацію одноденних всеукраїнських семінарів з електронною реєстрацією слухачів. Харківським регіональним відділенням проведено певну роботу з організації підготовки, яку Ви маєте оцінити наприкінці занять”, – зауважила Валентина Коржик. 

Під час підготовки суддя Апеляційного суду Харківської області Віктор Яцина та суддя Харківського окружного адміністративного суду Людмила Волкова підвищать обізнаність суддів із застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя. Лекційний матеріал буде супроводжено демонстрацією навчального відеофільму,  інтерактивним опитуванням суддів, відповідями на поставлені запитання.

Голова Київського районного суду міста Харкова, кандидат юридичних наук Світлана Шаренко опанує зі слухачами організаційні питання щодо роботи слідчого судді, зверне увагу на судовий контроль за процесуальними діями та особливості розгляду слідчим суддею скарг на постанови органу дізнання, слідчого, прокурора. Окрему лекцію Світлани Шаренко буде присвячено питанню щодо розгляду кримінальних справ судом присяжних.

У ході тренінгу,  який проведуть суддя у відставці, викладач-науковий консультант Національної школи суддів  України Лілія Гуцал та суддя, кандидат юридичних наук Світлана Ященко, слухачі підвищать обізнаність з особливостей розгляду спорів про визнання правочинів недійсними. Викладачі обговорять із суддями зміст поняття “правочин” і його види; поняття недійсності правочину, його розмежування з суміжними поняттями “неукладеність”, “розірвання” договору; загальні та спеціальні наслідки недійсності правочинів тощо. Програмою тренінгу передбачено виконання  практичних завдань під час роботи в малих групах, презентацію напрацювань та обговорення спірних аспектів.

Питання щодо антикорупційного законодавства, особливості електронного декларування та врегулювання конфлікту інтересів висвітлять суддя, кандидат юридичних наук Тетяна Штих та співробітник сектору запобігання корупції Управління захисту економіки у Харківській області Національної поліції України Дмитро Перехрест.

Окрім того,  під час підготовки  судді  візьмуть участь у апробації навчального тренінгу “Особливості розгляду справ, пов’язаних із домашнім насильством”. Цей тренінг розроблено Національною школою суддів України у співпраці з громадською організацією “Ла Страда–Україна” за сприяння Програми USAID реформування сектору юстиції “Нове правосуддя” . Слухачі Харківського регіонального відділення будуть першими серед колег, які візьмуть участь у тренінгу такої тематики.