Національна школа суддів України

15–19 березня 2021 р. Програма підготовки суддів окружних адміністративних судів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором

Національної школи  суддів України

М. В. Оніщуком

“22”лютого 2020 р.

 

 

 

ПРОГРАМА

підготовки суддів окружних адміністративних судів

в онлайн додатку ZOOM

 

тривалістю 40 академічних годин

 

15–19 березня 2021 року

 

 

 

15 березня 2021р. – понеділок

 

09.0009.30

Реєстрація слухачів

 

09.3010.00

Відкриття. Вступне слово

Польна Оксана Орестівна – директор Львівського регіонального відділення Національної школи суддів України

Заверуха Олег Богданович – суддя, голова Восьмого апеляційного адміністративного суду, кандидат юридичних наук

 

10.0011.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Аналіз актуальної судової практики з питань трансферного ціноутворення

•  тенденції спорів щодо здачі звітності по контрольованих операціях в Україні;

•  судова практика застосування норм Податкового кодексу щодо трансферного ціноутворення.

Шинкар Тетяна Ігорівна – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду, кандидат юридичних наук.

 

11.2011.40

Перерва

 

11.4013.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Адміністративна юрисдикція. Проблеми розмежування

• питання підсудності адміністративних справ;

• проблеми розмежування цивільної, адміністративної та господарської юрисдикції;

• особливості зміни підсудності адміністративних справ у зв'язку з проведенням антитерористичної операції;

• передача справи з одного суду до іншого;

• правові позиції Верховного Суду.

Жук Андрій Володимирович – суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, голова комітету з питань забезпечення незалежності суддів Ради суддів України.

 

13.0014.00

Перерва

 

14.0015.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Роль доброчесності судді у комунікації з громадськістю.

Грищук Оксана Вікторівна – професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету                    ім. І. Франка, доктор юридичних наук.

 

15.2015.40

Перерва

 

15.4017.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Суддівська етика в інформаційному суспільстві.

Білостоцький Степан Миронович – доцент кафедри давньої історії України та архівознавства історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка, кандидат юридичних наук.

 

 

 

16 березня 2021р. – вівторок

 

10.0011.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point Дискусія

Антикорупційне законодавство

 • міжнародні стандарти у сфері протидії корупції та їх запровадження в Україні;
 • закони України “Про запобігання корупції” та “Про національне антикорупційне бюро України”;
 • тлумачення норм антикорупційного законодавства;
 • запобігання та виявлення корупційних правопорушень;
 • моніторинг способу життя;
 • Е-декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру.

Білоус Інна Олександрівна – суддя Вищого антикорупційного суду.

 

11.2011.40

Перерва

 

11.4013.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Строки в адміністративному судочинстві

 • порядок обчислення процесуальних строків;
 • поняття процесуальних строків;
 • строки, встановлені законом. Строки, встановлені судом;
 • строки для учасників справи;
 • строки для суду;
 • поновлення та продовження строків;
 • наслідки пропуску строку;
 • присічні строки;
 • практика Верховного Суду. Практика ЄСПЛ з означеного питання.

Коморний Олександр Ігорович – суддя Львівського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук.

 

13.0014.00

Перерва

 

14.0015.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості розгляду спорів стосовно проходження публічної служби

• прийняття на публічну службу;

• проходження служби;

• звільнення з публічної служби;

• строки звернення до суду з позовами даної категорії;

• спори публічних службовців пов'язані з ліквідацією публічних органів;

• судова практика та правові позиції Верховного Суду;

• практика ЄСПЛ у справах, які стосуються спорів державних службовців.

Сасевич Олександр Михайлович – суддя Львівського окружного адміністративного суду, екс-Голова комітету Ради суддів України з питань комунікації (у тому числі зі ЗМІ), кандидат юридичних наук.

 

15.2015.40

Перерва

 

15.4017.00

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості розгляду медичних справ у порядку адміністративного судочинства

Сенюта Ірина Ярославівна – завідувач кафедри медичного права ЛНМУ    ім. Данила Галицького, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, доктор юридичних наук, доцент

 

 

 

17 березня 2021р. – середа

 

10.0018.00

 

Тренінг: “Право на повагу до приватного і сімейного життя: застосування статті 8 Конвенції про захист прав людини

і основоположних свобод”

(за окремою програмою)

 

 

Реєстрація на тренінг за посиланням на сайті НШСУ: http://sdn.nsj.gov.ua

 

 

 

18 березня 2021р. – четвер

 

10.0011.20

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості розгляду адміністративних спорів, пов'язаних із застосуванням податкового законодавства

• підстави для формування податкового кредиту з податку на додану вартість;

• умови, за яких платник податків має право на повернення з бюджету (відшкодування) податку на додану вартість;

• оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів. Належність та допустимість доказів правомірності оскаржуваного рішення контролюючого органу;

• арешт майна платника податків та арешт коштів на банківському рахунку;

• припинення адміністративного арешту майна платника податків;

• стягнення коштів за податковим боргом;

• акт перевірки як носій доказової інформації про виявлення порушень вимог податкового законодавства;

• вирішення спорів, пов'язаних з реєстрацією податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

• транспортний податок. Актуальна судова практика.

Гінда Оксана Миколаївна – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду.

 

11.2011.40

 

Перерва

 

11.4013.00

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Докази і доказування в адміністративному судочинстві

• поняття та види доказів, принципи та предмет доказування в адміністративному судочинстві;

•    суб'єкти доказування, порядок збирання та надання доказів учасниками адміністративного процесу та витребування доказів судом;

•    дослідження, оцінка та закріплення доказів у судових рішеннях;

•    практика ЄСПЛ щодо обґрунтування судового рішення.

Жук Андрій Володимирович – суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, голова комітету з питань забезпечення незалежності суддів Ради суддів України.

 

13.00–14.00

Перерва

 

14.00–15.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Представництво в адміністративному судочинстві

• поняття представництва особи в суді. Процесуальні форми реалізації повноважень з представництва;

• документи, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги та наявність у представника статусу адвоката;

• самопредставництво юридичних осіб в суді;

• представництво суб’єктів владних повноважень без статусу юридичної особи та колегіальних суб’єктів владних повноважень.

Гінда Оксана Миколаївна – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду.

 

15.20–15.40

Перерва

 

15.40–17.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості розгляду адміністративних спорів, пов'язаних із застосуванням податкового законодавства

• підстави для формування податкового кредиту з податку на додану вартість;

• умови, за яких платник податків має право на повернення з бюджету (відшкодування) податку на додану вартість;

• оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів. Належність та допустимість доказів правомірності оскаржуваного рішення контролюючого органу;

• арешт майна платника податків та арешт коштів на банківському рахунку;

• припинення адміністративного арешту майна платника податків;

• стягнення коштів за податковим боргом;

• акт перевірки як носій доказової інформації про виявлення порушень вимог податкового законодавства;

• вирішення спорів, пов'язаних з реєстрацією податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

• транспортний податок. Актуальна судова практика.

Шавель Руслан Миронович – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду.

 

 

 

19 березня 2021р. – п’ятниця

 

09.0010.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя

Швецова Лариса Анатоліївна – член Вищої ради правосуддя, Секретар Третьої Дисциплінарної палати

 

10.2010.30

Перерва

 

10.3011.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Вирішення адміністративних спорів між суб'єктами владних

повноважень

•    визначення понятійного апарату та нормативно-правового регулювання;

•    суб'єкт владних повноважень як сторона (позивач, відповідач) у адміністративних справах. Спеціальні суб'єкти звернення до суду;

•    особливості розгляду спорів:

•    між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому  числі делегованих повноважень;

•    щодо укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

•    за участю органів Пенсійного Фонду України та Фонду соціального страхування.

•    інших спорів;

•    практика ВС у спорах між суб’єктами владних повноважень.

Коваленко Наталія Володимирівна – суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді.

 

11.5012.20

Перерва

 

12.2013.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія.

Доступ до публічної інформації. Огляд національної судової практики та практики Європейського суду з прав людини

 • суспільно необхідна інформація;
 • обмеження права на доступ до публічної інформації;
 • легітимна мета і принципи пропорційності при обмеженні доступу до публічної інформації.

Шинкар Тетяна Ігорівна – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду, кандидат юридичних наук.

 

13.4013.50

Перерва

 

 

 

 

13.5015.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point. Дискусія

Межі судового розсуду з позиції практики Європейського суду з прав людини

Сапальова Тетяна Валентинівна – суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду.

 

15.1015.30

Закриття навчання.  Анкетування.

Польна Оксана Орестівна – директор Львівського регіонального відділення Національної школи суддів України