Національна школа суддів України

1 – 5 березня 2021 р. Програма підготовки для підтримання кваліфікації суддів окружних адміністративних судів


ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором

Національної школи суддів України

М. В. Оніщуком

“19” лютого 2021 р.

 

ПРОГРАМА

підготовки для підтримання кваліфікації суддів окружних адміністративних судів

 

1 – 5 березня 2021 року

в онлайн-режимі через платформу “Zoom”

тривалістю 40 годин

 


             1 березня 2021 року – понеділок

 

 09.30 – 09.50

Підключення та реєстрація учасників.

 09.50 – 10.00

Відкриття.  

Пироговський Володимир Терентійович – директор  Одеського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя Одеського апеляційного господарського суду у відставці, заслужений юрист України.

Джабурія Олександр Валентинович – суддя, голова  П՚ятого апеляційного адміністративного суду, кандидат юридичних наук.

10.00 – 11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Застосування Конституції під час здійснення адміністративного судочинства.

Дискусія

Єзеров Альберт Анатолійович – суддя Верховного суду у Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук, доцент.

11.20 – 11.30

Перерва

11.30 – 12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Судовий збір, розподіл судових витрат

 • основні положення Закону України “Про судовий збір”;
 • правила визначення судами розміру судового збору;
 • види судових витрат та їх розподіл;
 • звільнення від сплати судового збору. Повернення судового збору. Проблемні питання.

Дискусія

Домусчі Степан Дмитрович – суддя  П’ятого апеляційного адміністративного суду, кандидат юридичних наук.

12.50 – 13.50

Перерва

13.50 – 15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Судовий контроль за реалізацією адміністративними органами дискреційних повноважень у сфері архітектури, містобудування і земельних правовідносин.

Гончар Любов Ярославівна – суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук.

15.10 – 15.20

Перерва

15.20 – 16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Строки в адміністративному судочинстві

 • · порядок обчислення процесуальних строків;
 • · поняття процесуальних строків;
 • · строки, встановлені законом. Строки, встановлені судом;
 • · строки для учасників справи;
 • · строки для суду;
 • · поновлення та продовження строків;
 • · наслідки пропуску строку;
 • · присічні строки;
 • ·практика Верховного Суду. Практика ЄСПЛ з означеного питання.

Дискусія

Гончар Любов Ярославівна – суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук.

 


2 березня 2021 року – вівторок

 

10.00 – 11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Антикорупційне законодавство

 • · міжнародні стандарти у сфері протидії корупції та їх запровадження в Україні;
 • · закони України “Про запобігання корупції” та “Про національне антикорупційне бюро України”;
 • · тлумачення норм антикорупційного законодавства;
 • ·запобігання та виявлення корупційних правопорушень;
 • · моніторинг способу життя;
 • · Е-декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру.

Дискусія

Ахтирська Наталія Миколаївна – викладач відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук.

11.20 – 11.30

Перерва

11.30 – 12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

 Розгляд справ з охорони довкілля та захисту прав людини

 • концепція сталого розвитку;
 • історія та значення Орхуської конвенції;
 • міжнародне законодавство;
 • національне законодавство;
 • рішення Конституційного суду України;
 • рішення ЄСПЛ;
 • охорона довкілля в судовій практиці;
 • охорона довкілля в судовій практиці інших країн.

 Дискусія

Головчук Світлана Володимирівна – суддя Вищого адміністративного суду України.

12.50 – 13.50

Перерва

13.50 – 15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості розгляду спорів стосовно проходження публічної служби

 · прийняття на публічну службу;

 · проходження служби;

 · звільнення з публічної служби;

 · строки звернення до суду з позовами даної категорії;

 · спори публічних службовців пов'язані з ліквідацією публічних органів;

 · судова практика та правові позиції Верховного Суду.

Дискусія

Цуркан Михайло Іванович  –  заступник начальника (директора) відділу «Тестологічний центр» Національної школи суддів України, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.

15.10 – 15.20

Перерва

15.20 – 16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Практика ЄСПЛ та стандарти застосування Конвенції у спорах, пов’язаних з проходженням публічної служби.

Дискусия

Головчук Світлана Володимирівна – суддя Вищого адміністративного суду України.


 

3 березня 2021 року – середа

10.00 – 11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма.

 • ·типові лінгвістичні помилки при складанні процесуальних документів.

Дискусія

Шматоваленко Людмила Сергіївна – завідувачка сектору організації семінарів за договорами відділу підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

11.20 – 11.30

Перерва

11.30 – 12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Принципи адміністративного судочинства як гарантія захисту прав людини

 • · верховенство права;
 • · змагальність сторін;
 • · диспозитивність;
 • · рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом;
 • · гласність і відкритість адміністративного процесу;
 • · забезпечення апеляційного та касаційного оскаржень рішень;
 • · застосування судами принципів адміністративного судочинства у світлі практики ЄСПЛ.

Дискусія

Ільков Василь Васильович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук.

 

12.50 – 13.50

Перерва


13.50 – 16.40

Семінар-практикум: "Психологічні особливості ефективного спілкування та вирішення конфліктів у професійній діяльності суддів".

(За окремою програмою).

Викладач (тренер): Журавльова Маргарита Олегівна –  завідувач відділу психологічних та інших досліджень ОНДІСЕ МЮ України, викладач кафедри криміналістики та психології ОДУВС, судовий експерт, практичний психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук.

 


 

4 березня 2021 року – четвер

 

10.00 – 17.00

Тренінг на тему: “Проблеми ефективного судового захисту в адміністративному судочинстві” у дистанційному форматі навчання

Реєстрація на тренінг за посиланням на сайті НШСУ: http://sdn.nsj.gov.ua

Модератор: Терлецький Олександр Олександрович  викладач-науковий консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці,  заслужений юрист України.


5 березня 2021 року – п’ятниця

10.00 – 11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Участь прокурора в адміністративному судочинстві

 • · визначення правосуб’єктності прокуратури при зверненні до адміністративного суду;
 • · порядок та обсяг доведення права на звернення до адміністративного суду;
 • ·обсяг процесуальних повноважень прокурора в адміністративній справі;
 • · представництво прокурором інтересів держави в суді як особливий вид представництва за законом;
 • ·застосування статей 6, 14 та 17 Європейської конвенції з прав людини.

Дискусія.

Берназюк Ян Олександрович – суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, доктор юридичних наук, професор.

11.20 – 11.30

Перерва

11.30 – 12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Особливості розгляду адміністративних спорів, пов'язаних із застосуванням податкового законодавства.

Олендер Ігор Ярославович  суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук.

12.50 – 13.50

Перерва

13.50 – 15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Адміністративна юрисдикція. Проблеми розмежування

 • · питання підсудності адміністративних справ;
 • · проблеми розмежування цивільної, адміністративної та господарської юрисдикції;
 • ·особливості зміни підсудності адміністративних справ у зв'язку з проведенням антитерористичної операції;
 • · передача справи з одного суду до іншого;
 • · правові позиції Верховного Суду.

Дискусія

Князєв Всеволод  Сергійович – Секретар Великої Палати Верховного Суду, кандидат юридичних наук, доцент.

15.10 – 15.20

Перерва

15.20 – 16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point

Правові позиції Великої Палати Верховного Суду за результатами розгляду зразкових справ та справ, переданих на її розгляд для вирішення виключної правової проблеми або відступу від висновку щодо застосування норм права у подібних відносинах.

Золотніков Олександр Сергійович – суддя Великої Палати Верховного Суду.

16.40 – 16.50

Анкетування. Закриття навчання

Пироговський Володимир Терентійович – директор  Одеського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя Одеського апеляційного господарського суду у відставці, заслужений юрист України.