Національна школа суддів України

15 – 19 лютого 2021 р. Програма підготовки для підтримання кваліфікації суддів судових палат у цивільних справах апеляційних судів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором Національної

школи суддів України

М. В. Оніщуком

"25" січня 2021 р.

Програма

підготовки для підтримання кваліфікації суддів судових палат у цивільних справах апеляційних судів

15 – 19 лютого 2021 року

в режимі онлайн на веб–сайті Національної школи суддів України

 

15 лютого 2021 року - понеділок

09.50-10.00

Відкриття.

Костенко Анатолій Васильович – проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, Заслужений юрист України

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Верховенство права як засада цивільного судочинства.

 • зміст поняття;
 • критерії дотримання верховенства права відповідно до висновків Венеційської комісії;
 • практика застосування окремих елементів верховенства права національними судами.

Олійник Алла Сергіївна – суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук, доцент

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Застосування судом ефективного способу захисту порушеного права. Актуальна практика Верховного Суду.

 • новела «Ефективний спосіб судового захисту»: нормативне регулювання, імплементація міжнародних стандартів та практики ЄСПЛ;
 • понятійний апарат новели матеріального та процесуального права;переваги і ризики новели визначення судом ефективного способу захисту; підстави та умови визначення судом ефективного способу судового захисту приватного права та інтересу: визначення алгоритму застосування новели;
 • недопущення зловживання правами при визначенні судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу).

Погрібний Сергій Олексійович – суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Судова практика розгляду справ про захист права власності.

 • проблемні аспекти розгляду в апеляційному порядку цивільних справ, пов'язаних із захистом права власності;
 • визнання права власності на нерухоме майно;
 • Конвенційні стандарти захисту права власності: знакові рішення ЄСПЛ: Віра Довженко проти України», «Світлана Ільченко проти України».

Юровська Галина Валентинівна суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Вирішення спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Судова практика.

 • визначення судом заборгованості по кредитному договору;
 • вирішення питання звернення стягнення на предмет іпотеки, та інше.

Ступак Ольга В’ячеславівна суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді

 

16 лютого 2021 року – вівторок

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Особливості вирішення окремих категорій житлових спорів. Судова практика.

Поліщук Михайло Анатолійович – суддя Апеляційного суду Київської області у відставці

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Особливості вирішення окремих категорій житлових спорів. Судова практика.

Поліщук Михайло Анатолійович – суддя Апеляційного суду Київської області у відставці

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Застосування Європейської Конвенції з прав людини та  практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві. Рішення ЄСПЛ проти України.

Лук’яненко Жанна Володимирівна – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (2014-2018 р.р.), адвокат

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Застосування Європейської Конвенції з прав людини та  практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві. Рішення ЄСПЛ проти України.

Лук’яненко Жанна Володимирівна – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (2014-2018 р.р.), адвокат

 

17 лютого 2021 року – середа

10.00-17.00

Тренінг на тему: “Особливості розгляду справ щодо спадкування”   у дистанційному форматі навчання в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom” (за окремою програмою)

Реєстрація на дистанційний курс за посиланням на сайті НШСУ: http://sdn.nsj.gov.ua

Модератор: Гуцал Лілія Вікторівна директор Харківського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя апеляційного суду Харківської області у відставці

 

18 лютого 2021 року – четвер

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Судова експертиза в цивільному процесі.

Віхляєв Олексій Костянтинович – судовий експерт ТОВ “Експертно- дослідної служби України”, викладач з підвищення кваліфікації адвокатів

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Актуальні питання, що виникають при розгляді судами сімейних спорів. Судова практика.

 • поділ майна подружжя, зокрема, що проживало однією сім’єю без реєстрації шлюбу;
 • майна, набутого одним чи кожним із них унаслідок приватизації;
 • майна, що передане ним бо одним з них для здійснення підприємницької діяльності, огляд рішення ЄСПЛ «М.Т проти України», тощо.

Воробйова Ірина Анатоліївна – суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук

12.50-13.50

Перерва

13.50-15.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма.

Кабиш Оксана Олександрівна – головний науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, кандидат філологічних наук, доцент

15.10-15.20

Перерва

15.20-16.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Окремі аспекти відшкодування моральної шкоди. Актуальна судова практика.

 • форми відшкодування спричиненої моральної шкоди;  
 • визначення суми відшкодування;
 • судова практика відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), необґрунтованим притягненням до відповідальності та інше).

Гуцал Лілія Вікторівна директор Харківського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя апеляційного суду Харківської області у відставці

 

19 лютого  2021 року - п’ятниця

10.00-11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”

Відповідальність за порушення грошового зобов’язання.

Сімоненко Валентина Миколаївна - суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді

11.20-11.30

Перерва

11.30-12.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom

Ключові аспекти антикорупційного законодавства.

Ахтирська Наталія Миколаївна – викладач Національної школи суддів України, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

12.50-13.00

Перерва

13.00-14.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom

Відповідальність   за   корупційні   правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією.

Ахтирська Наталія Миколаївна – викладач Національної школи суддів України, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

14.20-14.30

Перерва

14.30-15.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom

Актуальні питання застосування процесуального законодавства, які виникають під час розгляду цивільних справ у апеляційному та касаційному порядку.

Сакара Наталія Юріївна - суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук, доцент

15.50-16.00

Закриття.