Національна школа суддів України

Діяльність слідчого судді як гаранта захисту прав людини на досудовому розслідуванні

11-12 квітня 2019 року в рамках Орієнтаційного курсу проводиться тренінг “Діяльність слідчого судді як гаранта захисту прав людини на досудовому розслідуванні”.
Мета тренінгу: сформувати у суддів правильне розуміння ролі слідчого судді як гаранта дотримання та захисту прав і свобод осіб на стадії досудового розслідування, незалежного та неупередженого суб'єкта кримінальних процесуальних правовідносин.

За результатами тренінгу судді мають  вміти (володіти):

 • застосовувати загальні засади кримінального провадження, зокрема, принцип верховенства права та практику ЄСПЛ на стадії досудового розслідування;
 • визначати підстави для надання дозволу на затримання слідчим суддею та ризики, що є необхідними та достатніми для застосування запобіжних заходів, пов'язаних з обмеженням свободи; 
 • вирішувати проблемні питання, що виникатимуть під час розгляду окремих видів клопотань, у тому числі, щодо застосування запобіжних заходів, пов'язаних  із обмеженням права на свободу та особисту недоторканність; 
 •  визначати особливості оцінки доказів, наданих на стадії досудового розслідування, та застосовувати принцип змагальності.

Викладають на тренінгах Олександр Коротких, Микола Місечко, Петро Заруба, Ольга Булейко, очолює команду тренерів Національної школи суддів України Ольга Шаповалова.

Під час тренінгу детально вивчатимуться:

 • міжнародні стандарти діяльності слідчого судді;
 • порядок здійснення слідчим суддею судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні;
 • особливості застосування слідчим суддею окремих заходів забезпечення кримінального провадження;
 • особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, у тому числі, повідомлення про підозру;
 • практика призначення експертиз слідчим суддею;
 • зміст поняття права особи на свободу та особисту недоторканність, особливості його обмеження слідчим суддею;
 • механізми захисту прав людини на досудовому розслідуванні, в тому числі, щодо застосування ст. 206 КПК