Національна школа суддів України

24 червня 2021 р. Програма періодичного навчання суддів окружних та апеляційних адміністративних судів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на семінарі “Шляхи реалізації принципу верховенства права в адміністративному судочинстві”

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором Національної

школи суддів України

М. В. Оніщук

“17” червня 2021 року

 
Програма

періодичного навчання суддів окружних та апеляційних адміністративних судів

з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на семінарі

“Шляхи реалізації принципу верховенства права в адміністративному судочинстві”

в онлайн-режимі через платформу “Zoom”

(тривалістю 9 академічних годин)

 

24 червня 2021 року – четвер

 

Початок – о 09.30 год., завершення – о 16.30 год.

09.00 – 09.30

Реєстрація.

09.30 – 09.45

Відкриття семінару. Вітальне слово.

Шукліна Наталія Георгіївна – проректор Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Смокович Михайло Іванович суддя, голова Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченко, доктор юридичних наук.

Пасенюк Олександр Михайлович Президент Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів, суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.

Мартиненко Олександр Васильович директор Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя у відставці, заслужений юрист України.

09.45 – 10.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Етапи становлення та розвитку адміністративного правосуддя у Дніпровському регіоні.

Коршун Анатолій Олександрович – суддя, голова Третього апеляційного адміністративного суду.

10.00 – 10.30

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Утвердження принципу верховенства права в нормах Кодексу адміністративного судочинства.

Коренев Андрій Олексійович – суддя, голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кандидат  юридичних наук.

Ільков Василь Васильович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, професор.

10.30 – 11.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Застосування Конституції України під час здійснення адміністративного судочинства.

Єзеров Альберт Анатолійович – суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук, доцент.

11.00 – 11.10

Обговорення. Запитання, відповіді.

11.10 – 11.30

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Деякі питання ефективного захисту порушених прав в адміністративному судочинстві.

Терлецький Олександр Олександрович викладач-науковий консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці.

11.30 – 11.40

Обговорення. Запитання, відповіді.

11.40 – 12.10


Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Судовий розсуд як позитивний обов язок суду. Критерії якісного судового рішення (своєчасність, чіткість, вмотивованість, чітка мова, доступний стиль тощо).

Верба Ірина Олександрівна – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук.

12.10 – 12.20

Обговорення. Запитання, відповіді.

12.20 – 13.00

Перерва.

13.00 – 13.30


Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Правові позиції Великої Палати Верховного Суду за результатами розгляду зразкових справ та справ, переданих на її розгляд для вирішення виключної правової проблеми або відступу від висновку щодо застосування норм права у подібних відносинах (2020-2021 р.р.).

Прокопенко Олександр Борисович суддя Великої Палати Верховного Суду, кандидат юридичних наук.

13.30 – 13.40

Обговорення. Запитання, відповіді.

13.40 – 14.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Категорія «якість закону» як складова принципу верховенства права та гарантія застосування судом найбільш сприятливого для особи тлумачення

Берназюк Ян Олександрович – суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук.

14.10 – 14.20

Обговорення. Запитання, відповіді.

14.20 – 14.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Верховенство права в адміністративному судочинстві: від доктринальної ідеї до практичної імплементації.

Бевзенко Володимир Михайловичсуддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, доктор юридичних наук, професор.

14.50 – 15.00

Обговорення. Запитання, відповіді.

15.00 – 15.30


Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Судовий контроль за адміністративним розсудом органів державної влади.

Цуркан Михайло Іванович – директор відділу “Тестологічний центр” Національної школи суддів України, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, професор, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.’

15.30 – 15.40

Обговорення. Запитання відповіді.

15.40 – 16.10


Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Методологія вивчення та імплементація рішень ЕСПЛ у національну практику адміністративних судів.

Уханенко Сергій Анатолійович – суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук.

16.10 – 16.20

Обговорення. Запитання, відповіді.

16.20 – 16.30

Підведення підсумків. Анкетування учасників семінару.

Мартиненко Олександр Васильович директор Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя у відставці, заслужений юрист України.