Національна школа суддів України

25 березня 2021 р. Програма на тему: “Правовий механізм захисту довкілля як складова національної безпекової політики України. Забезпечення доступу до екологічної інформації”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректором Національної

школи суддів України

М. В. Оніщуком

“11” березня 2021 року


Програма

періодичного навчання суддів окружних та апеляційних адміністративних судів

з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на всеукраїнському семінарі на тему:

Правовий механізм захисту довкілля як складова національної

безпекової політики України. Забезпечення доступу до екологічної інформації

в онлайн-режимі через платформу “Zoom”

(тривалістю 8 академічних годин)

 

Відділ підготовки суддів Національної школи суддів України

Дніпровське регіональне відділення

спільно з Дніпропетровським окружним адміністративним судом

(м. Дніпро, вул. Янгеля, 4, 3 поверх, актова зала)

 

Початок – о 09.30 год., завершення – о 16.30 год.

Викладачі, задіяні протягом усього часу проведення семінару:

Берназюк Ян Олександрович суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, доктор юридичних наук, доцент.

Зуєва Лариса Євгеніївна – суддя Одеського апеляційного адміністративного суду, доктор педагогічних наук, кандидат юридичних наук.

Ільков Василь Васильович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, професор.

Коренев Андрій Олексійович – суддя, голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук.

Верба Ірина Олександрівна – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук.

Ярешко Оксана Володимирівна – суддя господарського суду Запорізької області, кандидат юридичних наук.

Прасов Олександр Олександрович суддя Запорізького окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук, доцент.

Артоуз Олеся Олександрівна суддя Запорізького окружного адміністративного суду.

Турова Олена Михайлівна суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Легеза Юлія Олександрівна – професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету Дніпровська політехніка, доктор юридичних наук, професор.

 

09.00 – 09.30

Реєстрація.

09.30 – 09.40

Відкриття семінару. Вітальне слово.

Мартиненко Олександр Васильович директор Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя у відставці, заслужений юрист України.

09.40 – 09.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Загальні положення щодо доступу громадськості до правосуддя з питань довкілля.

Коренев Андрій Олексійович – суддя, голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук.

09.50 – 10.10

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Правовий механізм захисту довкілля як складова національної безпекової політики України . Забезпечення доступу до екологічної інформації.

Легеза Юлія Олександрівна – професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету Дніпровська політехніка, доктор юридичних наук, професор.

10.10 – 10.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Роль та завдання адміністративної юстиції у формуванні механізмів судового захисту при розгляді екологічних справ.

Зуєва Лариса Євгеніївна – суддя Одеського апеляційного адміністративного суду, доктор педагогічних наук, кандидат юридичних наук.

10.40 – 11.00

Обговорення. Запитання, відповіді.

11.00 – 11.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Обговорення актуальної практики Верховного Суду в спорах, що виникають у сфері захисту природного довкілля та екологічних прав.

Берназюк Ян Олександрович суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, доктор юридичних наук, доцент.

11.20 – 11.30

Запитання, відповіді.

11.30 – 11.40

Перерва.

11.40 – 12.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Право громадських організацій на представництво у суді екологічних інтересів суспільства з метою захисту порушених екологічних прав людини та громадянина.

Прасов Олександр Олександрович суддя Запорізького окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук, доцент.

12.00 – 12.10

Обговорення. Запитання, відповіді.

12.10 – 12.40

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Забеспечення позову у справах, що стосуються захисту довкілля.

Артоуз Олеся Олександрівна суддя Запорізького окружного адміністративного суду.

12.40 – 12.50

Обговорення. Запитання, відповіді.

12.50 – 13.20

Перерва.

13.20 – 13.50

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Судова практика у справах зі спорів, що виникають у відносинах із забезпечення доступу до екологічної інформації.

Верба Ірина Олександрівна – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук.

13.50 – 14.00

Обговорення. Запитання, відповіді.

14.00 – 14.30

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Застосування національними судами положень Орхуської конвенції у справах, що стосуються процедури оцінки впливу на довкілля.

Ільков Василь Васильович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, професор.

14.30 – 14.40

Обговорення. Запитання, відповіді.

14.40 – 14.50

Перерва.

14.50 – 15.20

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Використання експертних знань в екологічних спорах в Україні та окремих країнах-членах ЄС.

Турова Олена Михайлівна суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

15.20 – 15.30

Обговорення. Запитання, відповіді.

15.30 – 16.00

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint в режимі онлайн трансляції через платформу “Zoom”.

Принцип легітимних очікувань в екологічних спорах. Проблеми застосування національними судами практики Європейського суду з прав людини при вирішені зазначених спорів.

Ярешко Оксана Володимирівна – суддя господарського суду Запорізької області, кандидат юридичних наук.

16.00 – 16.10

Обговорення. Запитання, відповіді.

16.10 – 16.30

Підведення підсумків. Анкетування учасників семінару.

Мартиненко Олександр Васильович директор Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя у відставці, заслужений юрист України.