Національна школа суддів України

Відділ науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів

Савченко Ганна Володимирівна 

Начальник відділу - Савченко Ганна Володимирівна

Науковий ступінь:

  • Кандидат психологічних наук
Телефон:
+38 044 597 09 30
Електрона пошта:
psychologist@nsj.gov.ua

Відділ здійснює:

Науково-методичне супроводження психологічної підготовки суддів.Організовує заходи з теоретичного і практичного супроводження психологічної підготовки суддів.Узгоджує та забезпечує затвердження в установленому порядку методичних вимог до психологічної підготовки суддів та кандидатів на посаду судді.Забезпечує науково-методичне супроводження психологічної підготовки суддів та кандидатів на посаду судді.Організовує у взаємодії з іншими підрозділами НШСУ науково- методичне супроводження психологічної підготовки суддів та кандидатів на посаду судді.Готує проект звіту за результатами науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів та кандидатів на посаду судді.
Науково-методичне супроводження психологічної підготовки суддів.
Організовує заходи з теоретичного і практичного супроводження психологічної підготовки суддів.
Узгоджує та забезпечує затвердження в установленому порядку методичних вимог до психологічної підготовки суддів та кандидатів на посаду судді.
Забезпечує науково-методичне супроводження психологічної підготовки суддів та кандидатів на посаду судді.
Організовує у взаємодії з іншими підрозділами НШСУ науково- методичне супроводження психологічної підготовки суддів та кандидатів на посаду судді.
Готує проект звіту за результатами науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів та кандидатів на посаду судді.
Відділ здійснює:
Відділ було створено з метою сприяння підвищенню рівня професійної психологічної компетентності суддівських кадрів та їх адаптивності до вимог суддівської діяльності.
Пріоритетними напрямками роботи Відділу є: 
• науково-методичне забезпечення та супроводження професійної психологічної підготовки кандидатів на посаду судді та суддів відповідно до Концепції національних стандартів суддівської освіти. 
• забезпечення запровадження та реалізації професійної психологічної підготовки згідно Концепції професійної психологічної підготовки у НШСУ.

Основними завданнями Відділу є: 
• Розробка, узгодження та затвердження в установленому порядку методичних вимог до професійно-психологічної підготовки суддів та кандидатів на посаду судді. 
• Науково-методичне розроблення навчальних програм, курсів, окремих лекцій та тренінгів з психологічної підготовки суддів та кандидатів на посаду судді. 
• Науково-методичне супроводження викладання навчальних програм, курсів та проведення тренінгів психологічної підготовки суддів та кандидатів на посаду судді. 
• Викладання навчальних програм, курсів та проведення тренінгів для суддів та кандидатів на посаду судді з метою підвищення рівня їх професійно-психологічної підготовленості до суддівської діяльності. 
• Психологічне супроводження кандидатів на посаду судді, суддів та працівників апарату суду в формі психологічного консультування. 
• Здійснення наукових досліджень у галузі професійної психологічної підготовки суддівських кадрів та внесення пропозицій щодо вдосконалення та розвитку рівня психологічної підготовки суддів та кандидатів на посаду судді в НШСУ. 

З початком запровадження Стандартизованої програми підготовки суддів, призначених на посаду вперше (1-2 рік на посаді) співробітниками Відділу розроблено та успішно апробовано тренінг «Психологічна адаптація до суддівської діяльності». Даний тренінг покликаний озброїти кандидатів на суддівську посаду необхідним багажем психологічних знань та спеціальних навиків, які сприяють підвищенню рівня їх професійної психологічної готовності до майбутньої суддівської діяльності. 

Насьогодні психологом Відділу здійснюється надання необхідної психологічної допомоги суддям та працівникам апарату суду в подоланні стресу та наслідків психогенних навантажень, пов’язаних з виконанням службових обов’язків. Кабінет психолога відкрито з квітня 2015 р. у рамках сприяння розвитку психологічного забезпечення судової діяльності.