Національна школа суддів України

Відділ науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського врядування

Шамрай Оксана Василівнач

Начальник відділу - Шамрай Оксана Василівна

Науковий ступінь:


Телефон: +38 044 597 09 28
Електрона пошта: metod.vrj@nsj.gov.ua
metod.vrj@ukr.net

Відділ здійснює:

науково-методичне забезпечення діяльності судів у частині:

- проведення наукових досліджень з питань діяльності судів, а саме: здійснення правосуддя, організації роботи суду, у тому числі ведення судової статистики та інформаційно-аналітичного забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства,  налагодження ефективної комунікації суду із суспільством та засобами масової інформації, іншої діяльності судів та внесення пропозицій щодо її удосконалення і впровадження інновацій;

- розробки концепцій та проектів законів, інших нормативно-правових актів, що регламентують правовий статус та діяльність судів, забезпечення їх методологічної цілісності та узгодженості із законодавством;

- розробки навчальних програм, курсів та тренінгів у відповідності з Концепцією національних стандартів суддівської освіти із застосуванням інтерактивних методик навчання;

науково-методичне забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в частині:

- проведення добору кандидатів на посаду судді, у тому числі  в частині методологічного забезпечення проведення іспитів;

- проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді;

- переведення судді до іншого суду;

-  проведення кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді);

-  ведення суддівського досьє;

-  регулярного оцінювання суддів;

науково-методичне забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя в частині:

- суддівської кар’єри: призначення судді на посаду та звільнення з посади, припинення відставки судді, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, переведення судді з одного суду до іншого, відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;

-  здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів (у тому числі науково-методичне забезпечення діяльності служби інспекторів, процесу оскарження рішення дисциплінарних органів);

-  розгляду справ стосовно порушення суддями вимог щодо несумісності, надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом;

-  сприяння Вищій раді правосуддя в наданні нею консультативних висновків щодо законопроектів із питань судоустрою і статусу суддів;

редакційно-видавничу діяльність, забезпечує видання журналу Національної школи суддів України, а також іншої друкованої продукції НШСУ;

роботу у Комітеті із забезпечення зовнішньої комунікаційної політики Національної школи суддів України та представляє НШСУ на засіданнях Робочої групи Комунікаційного комітету системи правосуддя, опрацьовує винесені на розгляд Робочої групи матеріали та готує пропозиції щодо покращення комунікаційної діяльності НШСУ;

обробку, каталогізацію, облік, зберігання та формування бібліотечного фонду НШСУ згідно з потребами працівників та слухачів НШСУ.