Національна школа суддів України

Спецвипуск журналу «Слово Національної школи суддів України»

 Вийшов спецвипуск журналу «Слово Національної школи суддів України»

Вийшов друком спецвипуск фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання «Слово Національної школи суддів України», у якому вміщені доповіді, виголошені на  онлайн-конференції «Забезпечення єдності судової практики: правові позиції Великої Палати Верховного Суду  та стандарти Ради Європи», що відбулася з нагоди третьої річниці утворення  Великої Палати Верховного Суду, та в рамках навчальних заходів для суддів Верховного Суду під час тематичних сесій і вебінарів для суддів кожного з касаційних судів у складі ВС, а також спільних сесій для суддів різних юрисдикцій наприкінці 2020 року.

Національна школа суддів України провела ці заходи спільно з Верховним Судом та в синергії з проєктами Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні», «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини», Європейського Союзу «Право-Justice»,  Програмою USAID «Нове правосуддя», Координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Це  проєкти, які підтримують різні аспекти судової реформи в Україні, дотримання стандартів Ради Європи і рекомендацій, пропонуючи кращі практики держав-членів, аби допомогти зробити пріоритетами в національному процесі  реформ.

У конференції і навчальних заходах узяли участь понад 550 учасників – судді Верховного Суду, інших судів, провідні українські та зарубіжні експерти, представники юридичної спільноти. Були задіяні тренери і всі структурні підрозділи Національної школи суддів України, навчальні заходи якої КРЄС в одному зі своїх висновків визначила як один із важливих інструментів забезпечення єдності судової практики.

Програми заходів включали в себе доповіді щодо ролі Великої Палати Верховного Суду в забезпеченні єдності судової практики і впливу на правову систему; єдності судової практики в контексті стандартів – удосконалення доступу до правосуддя в Україні: усунення процесуальних перешкод та забезпечення права на безсторонній суд, підходи до визначення справ незначної складності та справ значного суспільного інтересу або виняткового значення для учасника справи в контексті доступу до суду касаційної інстанції: практика вищих судів держав – учасниць Ради Європи і Європейського суду з прав людини; ключових позицій ВП – застосування положень процесуальних кодексів щодо підстав передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або ВП ВС, впливу її рішень на законотворчу діяльність, забезпечення спеціалізації судів і суддів, практики ВП ВС з розгляду адміністративних  справ, практики розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів, висновків щодо норм кримінального права,  перегляду судових рішень у кримінальному провадженні за виключними обставинами; впливу практики Європейського суду з прав людини на судову практику національних судів та обґрунтування судових рішень і «балансу прав» у цивільних справах у його практиці, розвитку доктрини захисту прав людини; стандартів ЄСПЛ щодо доказів та тягаря доказування, висновків КРЄС і їх відображення в судовій практиці; судової нормотворчості у діяльності касаційних судів Європи та ін.

Порушена проблематика аналізується в українському і міжнародному контекстах від доповіді до доповіді, що, сподіваємось, оцінить кожен правник – і практик, і теоретик. Як і те, що глибина розкриття кожної з тем через практику застосування слугує розвитку права та сприяє формуванню єдності судової практики Верховного Суду, творення прецедентної практики, є внеском у нормотворення і правотворення.

Конвертація інтелектуального дискурсу в практику українських судів є важливим кроком до зміцнення довіри громадськості до судової системи. І тут об’єднуюча сила Верховного Суду може бути особливо важливою про що справедливо зауважила пані Голова Верховного Суду Валентина Данішевська, говорячи про очікування суспільства. 

Із  текстом журналу Ви можете ознайомитись тут.